Sophantering

Sophantering

Varje medborgare har skyldighet enligt lag att sortera ut förpackningar och tidningar ur sitt hushållsavfall och lämna till materialåtervinning.

Sophanteringen i Brf Ljungen bygger på att varje hushåll källsorterar sitt avfall i bostaden och lämnar det i bestämda kärl i något av våra två miljöhus.

Boende måste dock själv transportera vissa avfallsslag till kommunal återvinningsstation t ex byggavfall, bildelar och miljöfarligt avfall ( se längst ner.)

Källsortering

Boende ska sortera sitt avfall i nedanstående åtskilda delmängder:

 1. Matavfall
 2. Tidningar och broschyrer
 3. Förpackningar av färgat glas
 4. Förpackningar av ofärgat glas
 5. Förpackningar av papp och papper
 6. Förpackningar av mjuk- och hårdplast
 7. Förpackningar av metall
 8. Restavfall
 9. Glödlampor
 10. Lysrör och energisparlampor
 11. Småbatterier
 12. Elektroniskt avfall
 13. Grovavfall

Förpackningar

En förpackning som består av flera materialslag ska separeras.

Vanliga förpackningar för t ex frukostflingor, kaffe, boxvin etc består dels av en yttre komponent av papp/papper, dels av en inre av plast. Separera till olika kärl!

Glasburkar och glasflaskor har oftast ett lock eller en kork av metall eller plast. Separera till olika kärl!

Vik ihop och platta till kartonger, vinboxar, mjölkpaket etc för att minska volymen och därmed transporterna!

Avfallstyper

1. Matavfall – utgörs av t ex matrester och äggskal, rester från frukt och grönt, bröd, kakor, godis, tepåsar och kaffesump.

Matavfallet ska paketeras i tillslutna speciella papperspåsar som du hämtar hos vaktmästarna.

Bland matavfallet får inte läggas t ex blöjor och dammsugarpåsar, blommor och växter, aska, plastpåsar, snus och cigaretter.

2. Tidningar och broschyrer – t ex tidningar och reklamblad.

Bland tidningar och broschyrer får du inte lägga fönsterkuvert, papper med klisterrester, pappkassar eller kartongmaterial.

3 & 4. Förpackningar av färgat resp. ofärgat glas – består i huvudsak av glasflaskor och glasburkar. De ska vara rengjorda innan de kastas. Lock och korkar av annat material ska frånskiljas.

5. Förpackningar av papp och papper – t ex kartonger, mjölkppaket, ytterhölje till vinboxar etc. Förpackningarna ska vara rengjorda och hopvikta eller tillplattade.

6. Förpackningar av mjuk- och hårdplast – t ex plastflaskor för ketchup, saft, diskmedel, schampo etc samt plastbyttor för glass, smörgåsmargarin etc samt innerpåsar till vinboxar och andra plastpåsar. Förpackningarna ska vara rengjorda och hoptryckta.

7. Förpackningar av metall – t ex konservburkar, burklock och korkar av metall. Förpackningarna ska vara rengjorda och om möjligt hoptryckta.

8. Restavfall – utgörs av t ex blöjor och dammsugarpåsar, tand- och diskborstar, kattsand, textilier, skor etc.

Bland restavfallet får inte läggas matavfall, tidningar, broschyrer eller förpackningar av glas, papp, papper, plast eller metall eller elektronikartiklar och farligt avfall.

9. Glödlampor – utgörs av lampor av den gamla typen med glödtråd.

10. Lysrör och energisparlampor – utgörs av lampor med olika typer av gaser eller kvicksilver.

11. Småbatterier – räknas till farligt avfall, men får trots det läggas i särskild uppsamlingsbox i miljöhusen.

12. Elektroniskt avfall – t ex TV, datorer och andra appparater med sladd för elanslutning.

13. Grovavfall – t ex cyklar, barnvagnar, möbler, kyl, frys, spis, toastol, badkar, tvättställ, tavlor, kastruller etc

I miljöhusen får du inte lämna:

 • Byggavfall – t ex garderober, köksinredningsskåp, diskbänkar, beläggningar av parkett, kakel, klinker, heltäckningsmattor eller gipsskivor, plywoodskivor, stålreglar, betong-, bruks- eller spackelrester.
 • Billdelar – t ex avgassystem, däck, bilbatterier, motordelar.
 • Miljöfarligt avfall – t ex färger, lacker, lösningsmedel, oljor, bekämpningsmedel, kemikalier, mediciner, fogmassor eller sprayburkar med innehåll.

Dessa avfall kör du själv till närmaste återvinningscentral

Miljörum