Renovering av lgh

Det är viktigt att visa hänsyn när man renoverar. Informera dina grannar att du tänker renovera och undvik störande ljud på vardagar före 08.00 och efter 20.00. Lördagar före 10.00 och efter 17.00. Söndagar före 10.00 och efter 17.00 (undvik helst helt). Större helgaftnar/helgdagar ska det inte förekomma störande renoveringsarbete.

Borrmaskin för att kunna borra i fastigheternas betongväggar kan du låna på föreningens fastighetskontor.

Om du ska renovera eller ändra i din lägenhet

Du har stor frihet att göra om i din lägenhet.

Vissa åtgärder får du utföra som du själv vill. Men, det finns en mängd olika branschregler och bestämmelser för olika utföranden som du måste följa.

Kolla också vad ditt försäkringsbolag ställer för villkor innan du börjar  renovera.

Exempel på åtgärder som du får utföra precis som du vill

 • Invändiga målnings- och tapetseringsarbeten
 • Byte spis, kyl (utan ismaskin), frys och köksluckor
 • Beträffande alla andra åtgärder rekommenderar vi att du tar kontakt med förvaltningen. Dels får du reda på vilka bestämmelser som gäller, dels får du veta om föreningen planerar några renoverings- eller underhållsåtgärder som kan få inverkan på dina åtgärder.

Exempel på åtgärder där du måste beakta särskilda förutsättningar

 • Nya golv av klinker, parkett, Pergogolv eller dylikt kräver särskilt arbetsutförande så att bjälklagets stegljudsisolering inte försämras
 • Nya innerdörrar eller dörrfoder måste vara försedda med ventilationsöppningar till bad- och duschrum.
 • Installation av t ex diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl med ismaskin och annan utrustning med separat vattentillförsel eller avlopp kräver utförande i enlighet med särskilda branschregler – Säker vatteninstallation
 • Installation av elektrisk utrustning eller armaturer i våtrum kräver särskild kapslingsklass på apparaterna och att arbetet utförs av behörig elektriker
 • Nya ytskikt i bad- och duschrum kräver ett arbetsutförande i enlighet med särskilda branschregler för plastmattor, keramiska plattor eller målning. Bestämmelserna kräver bl a att golvbrunnen måste bytas ut – vilket är en åtgärd som föreningens ska svara för

Exempel på åtgärder som kräver styrelsens godkännande

 • Ingrepp i byggnadens stomme eller lägenhetsomslutande byggnadsdelar
 • Förändringar som berör lägenhetens utvändiga utseende
 • Förändringar som berör ventilationssystemet – ventildon och spiskåpor

Om du vill veta mer

Svensk våtrumskontroll                    www.gvk.se

Säker Vatteninstallation                     www.sakervatten.se

Byggkeramikrådet                             www.bkr.se

VVS-installatörerna                          www.vvsi.se

Elsäkerhetsverket                             www.elsakerhetsverket.se