Medlemsinformation

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer 

Ordinarie ledamöter:                                                                               

Jim Tullgren                                 Ordförande

Åse Linder

Hannah Lilienberg

Lena Danielsson

Jonas Segerström 

 

Styrelsesuppleant:

Mikael Alvlund

 

Föreningsvald revisor:

Peter Nordberg

 

Auktoriserad revisor:

Liselotte Herrlander, Herrlander Revision AB

 

Valberedningen:

Anna Öland

Alice Mårtensson